Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ήμουν πολύ έκπληκτη με τη δουλειά που έχουν κάνει. Έχω την καλύτερη εκτίμηση και ανταποκρίθηκαν πολύ στον τελικό σχεδιασμό που θέλαμε.

Ελένη Κ.