Σίτες αλουμινίου

Οι σίτες αποτελούν το πιο αξιόπιστο μέσο προστασίας από τα έντομα κι επιτρέπουν τον φυσικό αερισμό του σπιτιού σας.